Search form

Romanos 2:19

19Ta káꞌán ndó ña̱ ti̱ꞌa ndó tiin ndaa ndo̱ na̱ ko̱ túu noo̱, chi̱ káꞌán ndó ña̱ kúú ndó iin ña̱ tóo̱n no̱ó ña̱yuu ko̱ náꞌá Ndios.