Search form

Romanos 2:20

20Ta kaá ndo̱ ña̱ ti̱ꞌa ndó dánaꞌa̱ ndo̱ no̱ó na̱ ko̱ kátóni̱ iní, ta ti̱ꞌa taꞌani ndó dánaꞌa̱ ndo̱ no̱ó na̱ ko̱ náꞌá táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ndó xíꞌín takuálí. Ta kaá ndo̱ ña̱ noo̱ ley kómí ndó ndidaá ña̱ ndi̱chí xíꞌín ña̱ ndaa̱ saꞌa̱ Ndios.