Search form

Romanos 2:21

21Ti̱ꞌa va̱ꞌa ndó dánaꞌa̱ ndo̱ noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ tíꞌa ndó dánaꞌa̱ ndo̱ noo̱ míí ndó, tá dáá? Dá chi̱ dánaꞌa̱ ndo̱ ña̱ ko̱ kánian kiꞌin kuíꞌíná ná. Ta, ¿ndiva̱ꞌa kíꞌin kuíꞌíná ii̱ ri míí ndó?