Search form

Romanos 2:27

27Chi̱ tá seídóꞌo ña̱yuu ko̱ ní taꞌa̱nda̱ ñíi̱ choon saꞌándá Ndios, ña̱ yóꞌo xíꞌo ña̱ kándaa̱ ini ndo̱ ña̱ kánian dándóꞌo Ndios nío̱ ndo̱, dá chi̱ va̱ꞌará kómí ndó ley Moisés, ta ni̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ ndo̱, tído yáꞌa ndó noo̱ choon saꞌándá ley ñoó.