Search form

Romanos 2:3

3Ta nakani va̱ꞌa ini ndo̱, chi̱ dátai̱ kua̱chi ndó dao ka̱ ña̱yuu, tído ki̱ꞌo dión taꞌani yáꞌa mií ndó. ¿Á káꞌán ndó ña̱ ka̱ki ndó noo̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndo̱?