Search form

Romanos 2:4

4O̱ sa̱ kúꞌichi̱ ini ndo̱ koni ndo̱ ña̱ va̱ꞌa kée Ndios, chi̱ va̱ꞌa nda̱ꞌo ini na̱, ta ndáti na, ta kueé ió ini na̱. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ va̱ꞌa nda̱ꞌo ini na̱, chi̱ kóni̱ na̱ ña̱ nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó?