Search form

Romanos 2:9

9Ndoꞌo naní nío̱ ndidaá ña̱yuu kée ña̱ kini kuu̱ dáá ñóó. Ta dinñóꞌó ka̱ na̱ Israel ndoꞌo dión, ndiꞌi daá, dión taꞌani ndoꞌo nío̱ na̱ ko̱ kúú na̱ Israel.