Search form

Romanos 3:19

19Sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ndidaá to̱ꞌon ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios yóꞌo, káꞌa̱n xíꞌín ndidaá na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ miíán. Sa̱ꞌá ño̱ó ná kadi na̱ Israel yúꞌu̱ ná, chi̱ mií ná xíꞌín ndidaá ka̱ ni ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo nakui̱ta noo̱ Ndios iin kuu̱, dá keyíko̱ sa̱ꞌá ná.