Search form

Romanos 3:2

2Jaa̱n, ña̱ ndáya̱ꞌi nda̱ꞌo kíán, chi̱ chíndeé nda̱ꞌo ña yo̱. Ta mií ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kía̱n ni̱ xi̱ꞌo Ndios to̱ꞌon na noo̱ yo̱, na̱ Israel.