Search form

Romanos 3:20

20Chi̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu o̱ kándo̱o vii noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kée na choon saꞌándá ley. Dá chi̱ ni̱ xi̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ yo̱, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ña̱ kúú yó ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ ná.