Search form

Romanos 3:24

24Tído viti ni̱ niꞌi̱ óon yó ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ mani̱ ni̱ kee na saꞌa̱ yo̱, chi̱ ni̱ taó xóo na yó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xiꞌi̱ Cristo Jesús saꞌa̱ yo̱.