Search form

Romanos 3:25

25Chi̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá Ndios ni̱ kii na ni̱ chi̱ya̱ꞌi na saꞌa̱ kua̱chi yo̱ xíꞌín nii̱ ná, ta ni̱ ndoo kua̱chi yó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná. Ta ki̱ꞌo dión náꞌa̱ na̱ mií ná ña̱ kúú ná iin na̱ ndaa̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ kueé ini Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní saꞌa̱n taꞌon na taó kuendá na̱ saꞌa̱ kua̱chi ni̱ kee ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei sa̱ naꞌá.