Search form

Romanos 3:27

27Ta, ¿ndeí kuaꞌa̱n ña̱ kúryíí ña̱yuu? Ni naá óon vaan. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ naá óoan? Ni̱ naá óon vaan dá chi̱ sa̱ꞌá iin tóꞌón di̱ní ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kée yó choon saꞌándá ley.