Search form

Romanos 3:28

28Ta viti kía̱n kándaa̱ inio̱ ña̱ kándo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá ña̱ kée yó choon saꞌándá ley.