Search form

Romanos 3:29

29¿Á káꞌán ndó ña̱ kúú ná iin Ndios dáka̱ki sa̱va̱ꞌa na̱ Israel? Ko̱ó. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ kúú taꞌani na iin Ndios dáka̱ki na̱ ko̱ kúú na̱ Israel viti? Chi̱ miía̱n ndaa̱ kúú taꞌani na Ndios noo̱ ná.