Search form

Romanos 3:30

30Dá chi̱ iin tóꞌón dini̱ vá kúú Ndios, ta mií ná xíꞌo ña̱ kándo̱o vií ña̱yuu ni̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní na̱ Jesús, ta xíꞌo taꞌani na ña̱ kándo̱o vií na̱ ko̱ ní taꞌa̱nda̱ ñíi̱ noo̱ ná sa̱ꞌá ña̱ kándéé taꞌani ini na̱ Jesús.