Search form

Romanos 3:5

5¿Ndi káꞌán ndoꞌó viti? Tá kua̱chi yó kédaá xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu, dá kándaa̱ ini na̱ ña̱ íin ndaa̱ Ndios xíꞌín to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱, ¿á ña̱ yóꞌo kóni̱ kaa ña̱ ko̱ kánian dándóꞌo Ndios nío̱ yo̱? Ko̱ó, dá chi̱ dión nákani ini ta̱a ñayuú yóꞌo.