Search form

Romanos 3:6

6Tído ko̱ ta̱ꞌón dión kíán, dá chi̱ tá ná o̱ dándóꞌo Ndios nío̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ kini kée yó, dá kía̱n, ¿ndí koo keyíko̱ ndaa̱ na̱ saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo, tá dáá?