Search form

Romanos 3:7

7Tído, tá kua̱chi kée ndu kía̱n kédaá, dá náꞌa̱ ña̱ íin ndaa̱ Ndios xíꞌín to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na, ta nátiin na ña̱ñóꞌó noo̱ dao ka̱ ña̱yuu, ¿ndiva̱ꞌa dándóꞌo na nío̱ ndú sa̱ꞌá kua̱chi kée ndu, tá dáá?, kaá dao ndó.