Search form

Romanos 3:8

8Tá dión kíán, dá kía̱n, ¿á kaa yo̱ ña̱ kuu kee yó ña̱ kini, dá ná natu̱u ña̱ va̱ꞌa? Ta kaá dao ña̱yuu ña̱ dión dánaꞌa̱ ndu̱, chi̱ kátoó na̱ dátu̱ú ñaá ná, tído miía̱n ndaa̱ yaꞌi nda̱ꞌo chiya̱ꞌi na noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión.