Search form

Romanos 3:9

Káꞌa̱n Pablo ña̱ ni iin tóꞌón yó ko̱ kúú ña̱yuu ndaa̱ noo̱ Ndios

9Ta, ¿ndi káꞌán yó viti? ¿Á ndáya̱ꞌi cháá ka̱ yóó, na̱ Israel, o̱ du̱ú na̱ ko̱ kúú na̱ Israel? Ko̱ó, ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Dá chi̱ sa̱ ni̱ na̱kanii xíꞌín ndó ña̱ yóó, na̱ kúú na̱ Israel, xíꞌín na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, ndidaá vá yó ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi.