Search form

Romanos 4:1

Ni̱ ka̱ndo̱o vii Abraham noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndísa na to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo Ndios noo̱ ná

1Ta viti, ¿ndí ki̱án kaa yo̱ sa̱ꞌá Abraham, na̱ sa̱ kuu tatá sáꞌano yo̱? ¿Ndí ki̱án ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ saꞌa̱ ña̱ yóꞌo?