Search form

Romanos 5:1

Sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii vá yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Jesús

1Ni̱ ka̱ndo̱o vii vá yó noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ ndéi va̱ꞌa yó xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesucristo, na̱ kúú satoꞌo yo̱.