Search form

Romanos 5:12

Sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee Adán kánian kuu yo̱, ta sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee Jesús niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó

12Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa iin ta̱a naní Adán ni̱ kee ra kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo kée na kua̱chi. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee ta̱a ñoó kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xiꞌi̱ ra̱. Dá ni̱ ka̱sáꞌá taꞌani xíꞌi̱ ndidaá kúú ña̱yuu, chi̱ ndidaá ná ni̱ ka̱sáꞌá yáꞌa kée kua̱chi.