Search form

Romanos 5:13

13Tá o̱ ñáꞌa̱ ki̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ Moisés, sa̱ ndei va ña̱yuu sa̱ kee na kua̱chi. Tído sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní ya̱ꞌa na noo̱ ni iin ley, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní taó kuendá Ndios kua̱chi ni̱ kee na.