Search form

Romanos 5:14

14Tído nda̱ tiempo Adán, ta nda̱ tiempo Moisés sa̱ xíꞌi̱ ña̱yuu, va̱ꞌará ko̱ ní ya̱ꞌa na noo̱ choon saꞌándá Ndios táto̱ꞌon ni̱ kee Adán.

Ta Adán ni̱ sa̱ kuu táto̱ꞌon iin ko̱ndaꞌi̱ iin ka̱ ta̱a ni̱ kii sata̱ rá.