Search form

Romanos 5:16

16Chi̱ ña̱ va̱ꞌa níꞌi̱ yó noo̱ Ndios, ko̱ kúú nóó taꞌan vaan xíꞌín ña̱ níꞌi̱ yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee Adán. Dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ya̱ꞌa Adán ni̱ kee ra kua̱chi ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ndóꞌo nío̱ yo̱, ta ni̱ ka̱ndo̱o yó kúú yó ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Tído sa̱ꞌá ña̱ kómí yó kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kee Ndios ña̱ mani̱ xíꞌín yó, dá ná kuu kando̱o vii yo̱ noo̱ ná.