Search form

Romanos 5:18

18Ta sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee iin tóꞌón ta̱a, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá ña̱yuu kándo̱o kúú ná na̱ kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Ta ki̱ꞌo dión taꞌani sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa ni̱ kee iin ka̱ ta̱a, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá ña̱yuu kuu kando̱o vii noo̱ Ndios, ta niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná.