Search form

Romanos 5:19

19Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní seídóꞌo iin ta̱a choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú ña̱yuu kómí kua̱chi noo̱ Ndios. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo iin ka̱ ta̱a choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ꞌí ña̱ kando̱o vii ná noo̱ Ndios.