Search form

Romanos 5:2

2Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱ꞌu yó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ ni̱ kee Ndios sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ ná, ta ndíta toon yó xíꞌán. Sa̱ꞌá ño̱ó kádii̱ iní yo̱ sa̱ꞌá ta̱ndeé iní ña̱ kía̱n kandei chíchí yó noo̱ ndato náyeꞌe̱ noo̱ ió na̱.