Search form

Romanos 5:20

20Ni̱ xi̱ꞌo Ndios ley na̱ noo̱ yo̱, dá ná kandaa̱ ini yo̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi kómí yó noo̱ ná. Tído sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndu̱kuaꞌa̱ ka̱ ví kua̱chi yo̱ noo̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndu̱káꞌano cháá ka̱ ví ña̱ mani̱ ni̱ kee na xíꞌín yó.