Search form

Romanos 5:3

3Ta o̱ du̱ú saꞌa̱ iin tóꞌón ña̱ yóꞌo ni kádii̱ iní yo̱, chi̱ kádii̱ taꞌani iní yo̱ tein ta̱ndóꞌó ndóꞌo yó, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá yó ña̱ ta̱ndóꞌó kédaá, dá kati̱ꞌa yó kundeé ini yo̱.