Search form

Romanos 5:5

5Ta ta̱ndeé iní yóꞌo kía̱n ko̱ dátu̱ú taꞌan vaan yó, chi̱ ni̱ na̱kutí nío̱ yo̱ xíꞌín ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios saꞌa̱ yo̱ ni̱ kee Espíritu ii̱ mií ná, na̱ ni̱ xi̱ꞌo na noo̱ yo̱.