Search form

Romanos 5:7

7Miía̱n ndaa̱ iin ña̱ kuáchi̱ nda̱ꞌo kíán ña̱ naki̱ꞌo iin ña̱yuu mií ná ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ iin ña̱yuu ndaa̱. Tído ndá ndi kuu ió iin ña̱yuu xino̱ ini naki̱ꞌo na mií ná ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ iin ña̱yuu va̱ꞌa.