Search form

Romanos 5:9

9Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o vii yo̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sata Jesús nii̱ ná saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ kuiti ka̱ki va yó kee mií Jesús no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios xiní na̱ ña̱yuu kómí kua̱chi.