Search form

Romanos 6:1

Sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va yó no̱ó kua̱chi, ta ni̱ na̱taki yo̱ kandísa yó Jesús

1¿Ndi káꞌán ndó viti? ¿Á va̱ꞌa va kee ii̱ yó kua̱chi, dá ná kuꞌu̱ káꞌano cháá ka̱ ini Ndios saꞌa̱ yo̱?