Search form

Romanos 6:10

10Chi̱ tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús, ta kúú iin tóꞌón dáá vá ni̱ xiꞌi̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá kua̱chi yó. Ta viti takí na̱ ió na̱ kée na ña̱ kóni̱ Ndios.