Search form

Romanos 6:12

12Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni konó ka̱ ndo̱ ña̱ dándáki kua̱chi ñíi̱ ndíxi tóo ndó. Ta ná dáꞌa ka̱ ni kueídóꞌo ndó ña̱ kini kóni̱ ñíi̱ ndo̱ keean.