Search form

Romanos 6:13

13Ta ni o̱ sa̱ kíꞌo ndó ni lúꞌu̱ ñíi̱ ndo̱ no̱ó kua̱chi, dá kakian iin ña̱ꞌa kéchóon no̱ó ña̱ kini. Diꞌa naki̱ꞌo ndó míí ndó noo̱ Ndios táto̱ꞌon iin ña̱yuu ni̱ na̱taki tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. Ta naki̱ꞌo taꞌani ndó ñíi̱ ndo̱ noo̱ Ndios, dá ná kakian iin ña̱ꞌa kéchóon no̱ó ña̱ va̱ꞌa.