Search form

Romanos 6:14

14Ko̱ dándáki ka̱ kua̱chi ndoꞌó, dá chi̱ ko̱ ñóꞌo ka̱ ndo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley Moisés, nda̱á diꞌa noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ Ndios vá ñóꞌo ndó viti.