Search form

Romanos 6:15

Kúú yó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios

15Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿á kuu va ya̱ꞌa yó keeá kua̱chi sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ñóꞌo ka̱ yo̱ ti̱xi ndáꞌa̱ ley ñoó, chi̱ nda̱á noo̱ ndáꞌa̱ ña̱ mani̱ Ndios vá ñóꞌo yó viti? Ko̱ó, o̱ kúu taꞌon.