Search form

Romanos 6:16

16¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ tá naki̱ꞌo ndó mií ndó ña̱ kakuu ndó na̱ kéchóon noo̱ iin satoꞌo, dá kía̱n kánian kueídóꞌo ndó na̱, chi̱ ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ná? Sa̱ꞌá ño̱ó tá ná naki̱ꞌo ndó mií ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi kakuuan satoꞌo ndo̱, dá kía̱n niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kánian kuu ndo̱. Tído, tá ná naki̱ꞌo ndó mií ndó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kóni̱ Ndios, dá kía̱n niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kando̱o vii ndo̱ noo̱ ná.