Search form

Romanos 6:17

17Tído náki̱ꞌo yuꞌu̱ ndivéꞌe noo̱ Ndios, dá chi̱ va̱ꞌará ni̱ sa̱ ñoꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, tído ni̱ ka̱ndísa ndaa̱ ndo̱ xíꞌín ndinoꞌo nío̱ ndo̱ ña̱ kúú to̱ꞌon va̱ꞌa ni̱ na̱tiin ndó.