Search form

Romanos 6:18

18Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱nkuei xoo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ kúú ndó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios.