Search form

Romanos 6:19

19Iói̱ dákíꞌin táꞌin dao to̱ꞌon xíꞌín ña̱ dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱xintóni̱ ta̱a va kómí ndó. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱ki̱ꞌo ndó ñíi̱ ndo̱ keean ña̱ kaꞌan noo̱ xíꞌín ña̱ xíxi ini tá sata̱, ki̱ꞌo dión taꞌani naki̱ꞌo ndó mií ndó viti kee ndó ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios, dá kasandaá ndo̱ koo vii ndo̱ noo̱ ná.