Search form

Romanos 6:21

21Tído, ¿ndí ki̱án va̱ꞌa ni̱ niꞌi̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kini ni̱ sa̱ kee ndó, táꞌa̱n ña̱ kédaá xíꞌín ndó, dá xíkaꞌan noo̱ ndo̱ viti? Chi̱ sa̱va̱ꞌa ña̱ niꞌi̱ ña̱yuu kée dión kía̱n kánian kuu na̱.