Search form

Romanos 6:22

22Tído viti sa̱ ni̱ ka̱nkuei xoo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ta ni̱ nduu ndó na̱ kéchóon noo̱ Ndios. Ta ña̱ va̱ꞌa niꞌi̱ ndo̱ noo̱ Ndios kía̱n ña̱ koo vii ndo̱ noo̱ míí ná, ndiꞌi daá, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó.