Search form

Romanos 6:23

23Chi̱ ya̱ꞌi niꞌi̱ yo̱ sa̱ꞌá ña̱ kée yó kua̱chi kúú ña̱ kánian kuu yo̱. Tído ña̱ va̱ꞌa xíꞌo oon Ndios noo̱ yo̱ kúú ña̱ niꞌi̱ yo̱ ña̱ kataki chíchí yó sa̱ꞌá ña̱ kándéé iní yo̱ Cristo Jesús, na̱ kúú satoꞌo yo̱.