Search form

Romanos 6:3

3¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ yo̱, dá iin ni̱ nduu yó xíꞌín Cristo Jesús? Chi̱ tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ yo̱ kíán táto̱ꞌon ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná.