Search form

Romanos 6:5

5Táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin ni̱ nduu yó xíꞌín ná tá ni̱ xiꞌi̱ nduú yo̱ xíꞌín ná, ki̱ꞌo dión taꞌani nataki yo̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ na̱taki mií ná.